• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

Jest w Pilicy jeszcze jeden cmentarz katolicki – na wzgórzu św. Piotra – coraz bardziej zapomniany. A warto wiedzieć, że spoczywa na nim ciekawa postać. To Władysław Moes – pochowany  w 1987r. w znajdującym się tutaj rodzinnym grobie Moesów.

Maria Epstein – zakonne imię Magdalena – jest uznawana za osobę wyjątkową: wychowana w dobrobycie, inteligentna, wykształcona, oddała się całkowicie na usługi drugiego człowieka w duchu chrześcijańskim, siebie i swój majątek ofiarowała biednym i chorym.

1.     Otto z Pilczy – wojewoda sandomierski za Kazimierza Wielkiego.

2.     Jadwiga – żona Ottona z Pilczy – matka chrzestna króla Władysława Jagiełły.

3.     Elżbieta z Pileckich Granowska – trzecia żona Władysława Jagiełły, królowa Polski.

4.     Stanisław Warszycki – wojewoda mazowiecki i kasztelan krakowski, współpracownik króla Jana Kazimierza.

5.     Maria Józefa z Wesslów królewiczowa polska Konstantynowa Sobieska – synowa Jana III Sobieskiego.

6.     Jan z Pylczy – w końcu XV w. rektor Akademii Krakowskiej i kanonik katedry krakowskiej.

7.     O. Narcyz Truchan – Franciszkanin, w latach 1924 – 1930 gwardian pilickiego klasztoru, w 1990r. ogłoszony przez papieża Jana Pawła II błogosławionym.

8.     Władysław Moes – prawdopodobnie pierwowzór Tadzia – głównego bohatera „Śmierci w Wenecji” T. Manna.

9.     Maria Epsztein s. Magdalena – założycielka wydziału pielęgniarstwa na UJ w Krakowie – kandydatka na błogosławioną.