• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

Pierwsze wzmianki o Kocikowej pochodzą z 1432 r. i informują, że należała wówczas do parafii i włości pilickich. W XVI i XVII w. istniało tu źródło solne, z którego warzono sól (podobne były w Biskupicach, Dobrej i Pilicy). Wieś należała do rodziny Padniewskich,  księcia J. Zbaraskiego, Marii Józefy Sobieskiej.

Wierzbica leży nad rzeką Żebrówką. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od wierzby (wierzb, które tu rosły w dużej ilości), choć nazwy miejscowości zakończonych na „-ica”, jak twierdzą językoznawcy, pochodzą od rzek i są nazwami starych osad. Wierzbica występuje początkowo pod nazwą  Omesznica i być może to właśnie była nazwa rzeki.