• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

31.12.1791 r. w Kocikowej było 21 domów jednorodzinnych i 116 mieszkańców. W 1802 r. wieś wchodziła w skład zaboru pruskiego i była własnością Banku Berlińskiego. W 1819r. liczyła 238 katolików i należała do parafii Pilica. W 1870r. w dokumentach pojawia się nazwa Wola Kocikowa.

W 1868r. Walenty Skrzypiciel wybudował w Kocikowej kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Msze w niej odbywały się  raz w roku – w dzień poświęcenia pól we wsi. 13.11.1914r. Rosjanie okopali się tutaj w ramach linii okopów, która biegła od Podzamcza do Czarnego Lasu. Po wojnie – w 1921r. – otwarto  tu szkołę. W 1922r. kronikarz pilickiego klasztoru zanotował, że w Kocikowej na weselu pobito i okaleczono parobka, a jego wizyta u lekarza kosztowała 100 000 marek polskich. Na początku lat 20-tych XX w. do parafii pilickiej dołączono nowo powstałą wioskę Kocikowa Kolonia powstałą z rozparcelowanych włości dworskich.  W 1925r. mieszkańcy wsi wstąpili do Niezależnej Partii Chłopskiej powstałej w Szycach. W 1939r. w Kocikowej mieszkało 355 osób, a w Woli Kocikowej – 123 osoby.

Jesienią 1943r. Niemcy przeprowadzili obławę na szmuglerów, którzy przebywali w domach Piotra Kończyka i Czesława Zagały na tzw. Dołkach Kocikowskich. Od domu Kończyka odeszli, a przy domu Zagały zaczęli strzelać do uciekających przez okno szmuglerów. Granatowy policjant – Piotr Szawkało zastrzelił wówczas Cyrana ( ojca 9 dzieci), którego pochowano na polanie przy Czarnym Lesie.  Szawkało  wyrokiem sądu w Sosnowcu został skazany w 1947r. na karę śmierci i stracony. W czasie wojny 25 osób z Kocikowej wywieziono na roboty do Niemiec. Spalony został 1 dom i zabudowania. Rozstrzelano 3 osoby: Stanisława Żaka (34 lata) we wrześniu 1939r., Walerię Rozlach (30 lat) i Mariannę Węglarz ( 18 lat) w czasie pacyfikacji wsi. Na robotach w Niemczech zginęli : Jan Żyła (18 lat), Jan Gajda (43 lata), Czesław Rozlach i Gałecki. Pod Kidowem rozstrzelano Wincentego Stanka, a w niewoli niemieckiej zginął Wincenty Stolarski. 60 mieszkańców wzięło udział w kopaniu okopów. Istniała też silna komórka PPR –u. 19.01.1945r. ustawione tu niemieckie armaty ostrzeliwały Podzamcze i Ogrodzieniec. 13.05.1945r. oddział  BCH zastrzelił członka PPR  Franciszka Maja.

W 1946r. 25 osób należało do Stronnictwa Ludowego.

W 1947r.  we wsi mieszkało 362 osoby, a w Woli Kocikowej - 123. W 1949r. działała już tutaj szkoła, lecz część dzieci do niej nie chodziła. W 1950r. dzieci poszły do szkoły w Pilicy, by po kilku latach znów wrócić do Kocikowej.

W 1974r. dzieci zaczęły chodzić do zbiorczej szkoły w Pilicy. W 1985r. otwarto tutaj nową szkołę, którą w dużej mierze budowali sami mieszkańcy.

 

 

( Na podstawie  „Pilica – zarys dziejów miejscowości” Henryka Błażkiewicza )