• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

To stara, przedwojenna pilicka tradycja, którą Stowarzyszenie odnowiło w 2018r. Najpierw uczestniczyliśmy w Mszy św. o godz. 12 w pilickiej kolegiacie, a po niej wyruszyliśmy pod Kurhan. Przy Kurhanie Organizatorzy powitali przybyłych przypominając o reaktywowaniu dawnej tradycji oraz o tym, że to powstanie wpłynęło na losy Pilicy. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pilica mówiąc o roli powstania styczniowego w walce o wolną Polskę i tym, jak ważne jest kultywowanie naszej tradycji. Kolejno odczytana została lista Piliczan, z zaznaczeniem roli kobiet, walczących w powstaniu 1863r., którym oddano hołd minutą ciszy. Po nim modlitwę za pilickich powstańców poprowadził Ksiądz Proboszcz Andrzej Białek. Po modlitwie kwiaty złożyli kolejno - Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy, przedstawiciele Stowarzyszenia Ziemi Pilickiej. Ksiądz Proboszcz i p. Burmistrz zapalili również znicze. Na tym uroczystość zakończono podziękowaniem w imieniu Organizatorów dla wszystkich przybyłych. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w Przemarszu, pomimo bardzo niekorzystnych warunków pogodowych. To uświadamia nam, w jakich warunkach walczyli nasi przodkowie.... „ Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”.
Organizatorzy - SZP