• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

           Urodziła się w pałacu w Pilicy 2.08. 1875 r. Ojciec Jej – Leon Epstein  był ówczesnym właścicielem Pilicy i pochodził z rodu wywodzącego swój początek właśnie stąd. Przebudował zamek, założył słodownię, bank i kasę wzajemnej pomocy, a po wielkim pożarze otworzył przytułek dla pogorzelców na zamku. Marię ochrzczono w naszym kościele farnym św. Jana Chrzciciela      i św. Jana Ewangelisty. Dzieciństwo spędziła na zamku w Pilicy, jednak ze względów zdrowotnych i finansowych ojca rodzina wyjechała w 1880r. do Krakowa. Epsteinowie zamieszkali w pałacyku na rogu ul. Sławkowskiej, który był ich własnością. Maria otrzymała staranne wykształcenie, znała języki: francuski, niemiecki, angielski, włoski i łacinę. Podróżowała po Niemczech, Włoszech, Francji, Austrii, Szwajcarii. W wieku 20 lat zaczęła działać w Stowarzyszeniu Panien Ekonomek Sekcji Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo – organizacji charytatywnej, która opiekowała się chorymi  i ubogimi, prowadząc dla nich kuchnię i szyjąc odzież. Była też członkinią Katolickiego Związku Polek w Krakowie. Organizowała czytelnie i tanie kuchnie dla robotników. W listopadzie 1911r. z inicjatywy Marii utworzono pierwszą na ziemiach polskich szkołę pielęgniarską w Krakowie (za jej pieniądze). Została jej kierowniczką troszcząc się o religijne wychowanie przyszłych pielęgniarek. Uczestniczyła w nabożeństwach, czytała dużo książek religijnych z własnej biblioteki. W czasie I wojny światowej wstąpiła do Czerwonego Krzyża, aby udzielać pomocy rannym. Z grupą pielęgniarsko – lekarską wyruszyła na front. Pracowała w izbie opatrunkowej, szpitalu legionowym, organizowała ruchome kolumny sanitarne, zwalczała epidemię słynnej grypy „hiszpanki”. Jako pielęgniarka uczestniczyła w powstaniach śląskich. W grudniu 1925 r. dzięki jej staraniom została otwarta Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Maria została jej dyrektorem. W 1924 r. utworzyła Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych przyjęte do międzynarodowej Rady Pielęgniarstwa. W wieku 55 lat wstąpiła do klasztoru Sióstr Dominikanek na Gródku w Krakowie. Przyjęła imię zakonne Magdalena. Zmarła w opinii świętości. Pochowana na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. Całym swym życiem, pełnym poświęcenia dla innych, dążyła do świętości. W 2004 r. dla Jej zasług dla miasta Krakowa wybito medal przedstawiający Ją i napis „Niech wie każdy mieszkaniec mego miasta, że jesteś dzielną kobietą”. Kardynał Franciszek Macharski dokonał otwarcia Jej procesu beatyfikacyjnego, który został już zakończony. Maria Epstein ( zakonne imię Magdalena ) była osobą wyjątkową: wychowana w dobrobycie i zbytku, inteligentna, wykształcona, poświęciła się całkowicie dla potrzebujących, siebie i swój majątek ofiarowała biednym i chorym. Leczyła ich, opatrywała rany, pomagała. Całe życie żyła dla innych, założyła polskie pielęgniarstwo i nadała mu ważną rangę. Uparta, pokorna, cicha, uduchowiona, ale też i silna kobieta.