• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

            W pilickiej kolegiacie św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty jest kaplica św. Józefa. Dobudowana została do kościoła około 1700r. przez ówczesnego proboszcza ks. Franciszka Leśniewicza. Z poświęconego mu epitafium, znajdującego się w kaplicy na jednej ze ścian, możemy się dowiedzieć, że był dr filozofii i profesorem Akademii Krakowskiej, a także że jest fundatorem tej kaplicy i zmarł w 1711r. Został pochowany w tutejszym kościele. W epitafium umieszczony jest też portret fundatora. Kaplica jest utrzymana w stylu barokowym. Na jej kolebkowym sklepieniu umieszczone są, zasługujące na uwagę, dekoracje stiukowe kartuszowo – liściaste z puttami (barokowe pucołowate amorki) i obrazy przedstawiające sceny z życia świętego patrona. W ołtarzu kaplicy znajduje się obraz św. Józefa z małym Jezusem na rękach (namalowany ok. 1700r.), natomiast u góry jest mniejszy przedstawiający scenę zaślubin Maryji i Józefa. Obok mniejszego stoją figury św. Kazimierza i św. Floriana, a nad nim figura św. Michała Archanioła walczącego ze smokiem. Na ścianie obok wejścia do kaplicy Padniewskich wisi nietypowy obraz – przedstawia ucieczkę Maryji i Józefa z malutkim Jesusem do Egiptu, ale na tle jurajskich skałek i ruin jednego z zamków, czyli tutejszej okolicy. W kaplicy, nad wejściem, znajduje się miniatura rokokowych organów z niewielkim chórem. Związane jest z nimi podanie, że ich dźwięk mogą usłyszeć tylko przechodzący pod nimi ludzie o nieskazitelnie czystych sercach, czyli bez grzechu. Warto spróbować. W od kwietnia do grudnia 2018r. w kaplicy zostały przeprowadzone prace konserwatorskie przez Pracownię Konserwacji Zabytków z Krakowa. W czasie ich trwania odkryto na ścianach fragmenty wcześniejszej polichromii, a także epitafium Tomasza Chocholatego prawdopodobnie z XVI w. świadczące, że już wcześniej w tym miejscu mogła być kaplica.
W Krakowie na ul. Poselskiej przy Klasztorze Sióstr Bernardynek znajduje się kościół pod wezwaniem św. Józefa – Sanktuarium św. Józefa, w którym od wieków pielęgnowany jest jego kult. Znajdujący się w nim ołtarz główny został ufundowany przez pilickiego proboszcza (oficjała) ks. Franciszka Leśniewicza, (fundatora naszej kaplicy św. Józefa). Ksiądz Leśniewicz miał w taki sposób podziękować św. Józefowi, do którego tu się modlił, za powrót wzroku. W ołtarzu głównym, w górnej części, jest umieszczony obraz przedstawiający zaślubiny Maryji z Józefem, podobnie jak w ołtarzu naszej pilickiej kaplicy. Poza tym jest jeszcze coś. Obecnie istniejący kościół Bernardynek powstał na przełomie XVII i XVIII w. dzięki fundacji Michała Warszyckiego – wojewody sandomierskiego, a równocześnie od 1690r. ówczesnego właściciela Pilicy.
Jak widać ślady i powiązania naszej lokalnej historii możemy znaleźć w różnych miejscach, czasem może nieoczekiwanych... A wszystkim noszącym to biblijne imię najlepsze życzenia.
Maria Lepiarczyk