• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

O godz. 12 w pilickiej kolegiacie odbyła się Msza św., w trakcie której modlono się za poległych powstańców styczniowych z Pilicy, a ks. Proboszcz Jarosław Szlenzak podczas kazania przypomniał dzieje powstania, losy powstańców w trakcie walk i po jego klęsce. Po Mszy wyruszyliśmy pod kurhan. Tam, po powitaniu wszystkich przybyłych, przypomniane zostało na czym polega wyjątkowość powstania styczniowego i skutki, jakie dotknęły Pilicę za liczny udział mieszkańców w nim. Kolejno głos zabrał Burmistrz MiG Pilica Artur Janosik, który podkreślił, jak ważne było znaczenie powstania w historii Polski i jak ważna jest idea Przemarszu, który objął swym Patronatem, a także podziękował Organizatorom za kultywowanie lokalnej historii i tradycji. Następnie ks. Mirosław Pasek poprowadził modlitwę za poległych i zmarłych w walkach o wolność i niepodległość Polski. Zgromadzeni oddali hołd „minutą ciszy” Piliczanom poległym w powstaniu. Po niej przy kurhanie kwiaty złożyli - Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, Prezes i członkowie Stowarzyszenia Ziemi Pilickiej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy i harcerze z drużyny działającej przy tej szkole. W czasie uroczystości wartę przy kurhanie pełniła harcerka tej z drużyny Ola Marzec, która czyniła to już po raz trzeci. Dziękujemy p. B. Jabconiowi za umożliwienie przejścia obok pałacu oraz wszystkim, którzy udali się z nami pod kurhan na spacer w zimowej i mroźnej scenerii, aby uczcić pamięć pilickich powstańców. To cieszy, że są chętni, którzy chcą kultywować dawną, lokalną tradycję i co roku jest ich więcej. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się tam znowu.