• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

Informacje dotyczące wyjazdu do Zamościa:
Wyjazd - rynek w Pilicy, godz. 7.00
Program wycieczki 29-30.09.2018 Laureat Zamość
29.09 sob.
14.00 – zwiedzanie Zamościa; Katedra,Brama Szczebrzeska, Lubelska, Rynek Wielki, kamieniczki Ormiańskie, Rynek Solny, Bastion VII, (wystrzał z armaty)
30.09 ndz.
9.00 – 14.00
- Szczebrzeszyn; Pomniki Chrząszcza, synagoga, cerkiew prawosławna
- Zwierzyniec; Kościółek Na wodzie, Pomnik Szarańczy, budynki Ordynacji Zamoyskiej,
Zwierzyńczyk, fragment ścieżki po RPN, wystawa stała w Ośrodku RPN
- przejazd do Hamerni; zwiedzanie rez. Czartowe Pole, ewentualnie zamiennie
- Krasnobród; muzeum wsi, ptaszarnia, sanktuarium MB Krasnobrodzkiej