• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

           Kościół św. Mikołaja w Kidowie– wcześniej pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Pierwotny kościół murowany pochodził prawdopodobnie z XIII lub XIV wieku, pierwsza wzmianka o nim pochodzi z lat 1325 – 1327. Obecny kościół został ufundowany w 1735 roku przez Marie Józefę z Wesslów Sobieską na miejscu starego. W 1839r. dobudowano kaplicę św. Franciszka, ufundowaną przez Annę i Franciszka Olszowskich. W 1881r. rozbudowy kościoła dokonał proboszcz Feliks Szumański. Kościół jest murowany, jednonawowy, budowany na wschód z wejściem od zachodu, na rzucie krzyża łacińskiego. Zbudowany z cegły i kamienia. Nad bryłą kościoła góruje wieża. Nawę i prezbiterium pokrywa dach dwuspadowy, kaplicę św. Franciszka -kopułowy z latarnią, a kaplice Chrystusa Ukrzyżowanego- dach trójspadowy. Przy kaplicy północnej jest małe pomieszczenie dawnego babińca. Drewniany chór wsparty na dwóch kolumnach. Zachowała się dawna stolarka drzwiowa.  W kaplicy św. Krzyża znajduje się w ołtarzu późnobarokowa figura Chrystusa na Krzyżu. W kaplicy św. Franciszka znajduje się w ołtarzu obraz św. Franciszka malowany na desce, pokryty gipsową złocona sukienką, prawdopodobnie przywieziony tu z Lelowa. Ołtarz główny to obraz Matki Boskiej Śnieżnej prawdopodobnie z przełomu XVII / XVIII wieku. Malowany na blasze pokryty sukienką posrebrzano-pozłacaną w złote kwiaty. Na skroniach Matki Boskiej i Dzieciątka są pozłacane korony. Na zasuwie znajduje się obraz św. Mikołaja namalowany na płótnie, autor nieznany. W kościele znajdują się również zabytkowe stacje drogi krzyżowej w liczbie 14, wykonane na blasze; dwa obrazy św. Piotra i Pawła namalowane na desce, autor nieznany, ambona, chrzcielnica oraz księgi metrykalne parafian z 1809 roku i księga metrykalna zmarłych od 1810 roku.

Warto to znać, a może i go odwiedzić w tym dniu…