• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

          Przed rozpoczęciem Gali dla przybyłych wystąpił zespół „Cheerleaders” działający przy Zespole Szkół w Pilicy: Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum    nr 1.  Uroczystość rozpoczął Prezes Stowarzyszenia    p. Leszek Sobota serdecznie witając Nominowanych do tytułu, Radnych Gminy – p. I. Sikora, p. T. Karpała, p. M. Koniec, A. Wieczorek, Kapitułę Konkursu oraz  wszystkich przybyłych mieszkańców Gminy Pilica. Również serdecznie powitał przybyły z Ukrainy tarnopolski zespół taneczno – muzyczny „Czerwona Kalina”, który był gościem Gali. Następnie Prowadzący – p. Andrzej Fabjański – przedstawił Kapitułę Konkursu, a jej członkowie wrzucili do urny swoje głosy. Kapituła udała się obliczyć wyniki głosowania, a przed przybyłą publicznością wystąpili goście z Ukrainy. Wszyscy mogli podziwiać piękne, starannie opracowane tańce ukraińskie, przepiękne, barwne stroje, posłuchać gry na bandurze i ukraińskich  pieśni ludowych. Po pierwszej części występu wróciła Kapituła i ogłosiła wyniki konkursu 

  •  „Młodym Piliczaninem Roku 2014”  została Magdalena Paciej z Pilicy – uczennica tutejszego LO. Wszyscy pozostali nominowani do tego tytułu otrzymali Certyfikaty Nominowania i słodki upominek.                       
  • „Piliczaninem Przedsiębiorcą 2014 Roku”  został  Przewodniczący Rady Nadzorczej OSPEL Wierbka p. Marek Rzepka.                                       
  • „Piliczaninem Społecznikiem Roku 2014” została p. Czesława Hajduk – Prezes Stowarzyszenia Chorych z Przepukliną Oponowo – Rdzeniową RP Oddział Katowice.

Pozostali nominowani do tych tytułów otrzymali Certyfikaty Nominowania i kwiaty. Ogłoszenie poszczególnych wyników było przeplatane występami zespołu „Kalina Czerwona”. Zwyciężczyni  tytułu „Młody Piliczanin” statuetkę wręczył Prezes Stowarzyszenia - p. Leszek Sobota, a tytułu „Piliczanin Społecznik”-  Radny Gminy p. Tomasz Karpała. Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim Nominowanym, Kapitule, zespołowi „Kalina Czerwona” z Tarnopola i wszystkim przybyłym. Zaprosił również  na kolejne przedsięwzięcia podejmowane przez Stowarzyszenie.

To pierwsza taka Gala i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana w kolejnych latach. Dziękujemy wszystkim przybyłym i przepraszamy za drobne niedociągnięcia, które mogły się pojawić. Organizowaliśmy to po raz pierwszy. Dziękujemy również wszystkim sponsorom, którzy na wsparli. Gratulujemy nagrodzonym i nominowanym i życzymy dalszych sukcesów.