• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

Samo miasto Pilica ma bardzo bogatą historię sięgającą początku XIII wieku. Początki Pilicy to wzgórze św. Piotra, które prawdopodobnie kryje w sobie wczesnośredniowieczne grodzisko. Stąd pochodziła królowa Polski – Elżbieta z Pileckich Granowska – trzecia żona Władysława Jagiełły, której szczątki spoczywają na Wawelu. Wiele lat spędziła tu synowa Jana III Sobieskiego – Maria z Wesslów Sobieska oraz Biernat z Lublina – XVI wieczny poeta renesansowy. Po dawnych czasach świetności zostało nam wiele zabytkowych budowli.

Miejscem najczęściej odwiedzanym przez turystów jest zespół pałacowo-parkowy w Pilicy. Składa się on z XVII-to wiecznego pałacu wybudowanego przez Wojciecha i Stanisława Padniewskich w stylu renesansu włoskiego. W połowie XVII wieku kasztelan krakowski Stanisław Warszycki założył wokół niego bastionowe fortyfikacje nadając mu charakter fortu. W ciągu swego istnienia zamek kilkakrotnie zmieniał wygląd, a jeszcze częściej właścicieli. W jego progach gościli królowie polscy – Jan Kazimierz oraz August III Sas. Drugą cześć stanowi otaczający go park, w którym na uwagę zasługuje osobliwość przyrodnicza – wolno rosnący buk płaczący oraz kilkusetletnia lipa. Z tyłu zamku miejsce straceń z II wojny światowej oraz przepiękna aleja kasztanowa prowadząca w stronę Biskupic. Zamek ma swoje legendy i duchy. Są nimi dwie pojawiające się tutaj zjawy – Białej i Czarnej Damy.

Drugim obiektem godnym uwagi jest XVIII wieczny klasztor i kościół OO. Franciszkanów ufundowany przez Marię Józefę z Wesslów Sobieską. Obecnie jest to Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej Opiekunki Rodzin. Kościół w stylu barokowym, jednonawowy. W ołtarzu głównym barokowy, drewniany krucyfiks. Ołtarze boczne w stylu tzw. rejencji. W jednym z nich znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Śnieżnej z XVIII wieku, który wkrótce zostanie ukoronowany koronami poświeconymi przez papieża Jana Pawła II. Obrazy przedstawiające św. Franciszka oraz Dzieciątko Jezus wyszły spod pędzla Eliasza Starszego. Na placu kościelnym znajdują się stacje Męki Pańskiej z 1752 roku. W kościele jest wiele obrazów późnobarokowych. W podziemiach kościoła znajdują się groby zakonników oraz rodziny Wesslów. W budynku klasztornym znajduje się bogata biblioteka zawierająca wiele cennych starodruków. Ojcowie prowadzą przy klasztorze Dom Pielgrzyma  dla turystów.

Kolejną zabytkową „perłą” w Pilicy jest XIV wieczna gotycka kolegiata św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, której można zobaczyć rzeźbę dłuta włoskiego rzeźbiarza z okresu renesansu Jana Marii Padovano. Kościół został ufundowany przez Jadwigę, wdowę po Ottonie z Pilczy oraz ich córkę królową Elżbietę z Pileckich Granowską. Nawa główna została przebudowana w stylu barokowym. Na uwagę zasługuje renesansowa grobowa kaplica Padniewskich z 1601 r. wybudowana na wzór Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Piękne brzmienie mają tutejsze dwustuletnie organy. Ciekawa jest również dobrze zachowana ściana z herbami na zewnątrz Kościoła.

Oprócz opisanych obiektów warto zobaczyć również w Pilicy: pozostałości obiektu sakralnego z XVII wieku na wzgórzu św. Piotra, XVII wieczny kościół św. Jerzego, dobrze zachowany cmentarz żydowski (kirkut), ruiny kościoła OO. Augustynów zwanych Markami na Zarzeczu, ruiny XIII wiecznego zamku w Smoleniu – jednego z „Orlich Gniazd”, cmentarz ofiar I wojny światowej w Biskupicach, ruiny XIX wiecznego pałacu w Wierbce.

Nasza gmina, a zwłaszcza Pilica, to miejsce które zauroczy każdego kto je odwiedzi i chętnie tutaj powróci.