• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

24 listopad 1587r. – 428 lat temu wojska Maksymiliana Habsburga zajęły i zdewastowały Pilicę w czasie walki o tron Polski pomiędzy Zygmuntem III Wazą o Maksymilianem