• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

„Moc bowiem w słabości się doskonali. Gdzie jednak wzmógł  się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska .”

św. Paweł