• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

       1 czerwca 1952 r. Krystyn August Moes, przybysz  z Niemiec, ówczesny właściciel Pilicy, rozpoczął budowę fabryki kortów i sukna w Sławniowie, w miejscu oddalonym od Pilicy ok. 1 km.

Członkowie Stowarzyszenia Ziemi Pilickiej w sobotę – 16 maja – rozpoczęli porządkowanie wzgórza św. Piotra – miejsca szczególnego dla Piliczan i mieszkańców okolicznych miejscowości.

       14 maja 1747 r. biskup Andrzej Załuski dokonał konsekracji kościoła OO. Franciszkanów w Pilicy, a właściwie w Biskupicach koło Pilicy.

Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej zaprasza na kolejną wycieczkę. Tym razem zapraszamy na wyjazd  do Krakowa .

Program wycieczki przewiduje:

12 maja 1420 r. umiera w Krakowie na Wawelu królowa Elżbieta z Pilczy – pochodząca z Pilicy trzecia żona Władysława Jagiełły.

6 maja 1740 r. Maria z Wesslów Sobieska królewiczowa polska, żona Konstantego, synowa Jana III Sobieskiego, ówczesna właścicielka Pilicy, w pilickim pałacu podpisała akt erekcyjny nowego klasztoru zakonu OO. Franciszkanów, który miał powstać w Biskupicach koło Pilicy przy placu zw. Pikoż.

3 maja 1815 r. w Wiedniu nasi zaborcy – Rosja, Austria i Prusy – podpisali traktat, na mocy którego zostało utworzone Królestwo Polskie połączone z Rosją „na wieczne czasy”. Pilica znalazła się w granicach Królestwa Polskiego. 

      2 maja 1417 r. w Sanoku  właścicielka Pilicy – Elżbieta z Pilczy (wcześniejsza nazwa Pilicy) Granowska została żoną ówczesnego króla Polski – Władysława Jagiełły.

Tego dnia do Pilicy weszły wojska austriackie i zajęły miasteczko.

W niedzielę -29. 03. – Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej zorganizowało wycieczkę do Lipnicy Murowanej, gdzie odbywa się co roku konkurs na najwyższą palmę.