• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Członkowie Stowarzyszenia Ziemi Pilickiej kolejny rok  z rzędu rozpoczęli porządkowanie starych, opuszczonych grobów na pilickim cmentarzu.

W środowy wieczór (21.10) Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej zorganizowało wycieczkę  do Krakowa na spektakl teatralny „Wszystko o mężczyznach”.

Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej planuje w ostatnią przedświąteczną niedzielę dnia 20 grudnia 2015 r. na płycie pilickiego rynku zorganizować spotkanie wigilijne dla wszystkich mieszkańców gminy połączone z kiermaszem świątecznym.

Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej zaprasza w najbliższą sobotę 24 października o godz. 11.00 do wspólnego porządkowania zapomnianych grobów na pilickim cmentarzu.

By przyszłość optymizmem napawała,

A praca satysfakcję dawała,

By pełne listów  były Wasze torby,

A pensje - większe niż krajowe normy,

By jak najczęściej słońce świeciło,

                                                             A Wam wszystkim dobrze się żyło!

      Życzenia z okazji Dnia Poczty Polskiej  wszystkim pocztowcom z terenu gminy Pilica oraz najstarszemu pracownikowi Poczty (być może nawet w Polsce) – p. Władysławowi Szarawara

             składa  

                                                              Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej

Niech Wam się darzy w polu, sadzie i ogrodzie,

A Wasze rodziny niechaj  żyją w pełnej zgodzie,

By starczało zdrowia, energii i werwy

I spokojne, niezszargane, były nerwy,

By Wasze pieśni długo i pięknie brzmiały,

A Wasze dzieła oczy nasze swym pięknem napawały,

Byście kusiły mężczyzn swym wyglądem i strojem,

W życiu się cieszyły szczęściem i spokojem.

Życzenia, z okazji przypadającego 15października  Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich,  wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Pilica składa 

                                                         Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej 

W słoneczną sobotę – 3. 10. – grupa mieszkańców naszej gminy, parafrazując słowa wiersza J. Tuwima śpiewanego przez Ewę Demarczyk, „wpadła na dzień do Tomaszowa” Mazowieckiego oraz Spały.

           W niedzielę – 20.09. – wystawa fotografii i krótki konkurs historyczny zakończyły konkurs „Historia w kadrze zatrzymana” oraz projekt realizowany przez Stowarzyszenie od czerwca 2015 r.

Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę „Z nurtem rzeki Pilicy”.

Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej zaprasza wszystkich na wystawę będącą finałem konkursu fotograficznego „Historia w kadrze zatrzymana”.

6 września mija 68 rocznica śmierci Służebnicy Bożej s. „Magdaleny” Marii Epstein (Dominikanki) – pochodzącej z Pilicy kandydatki na błogosławioną. Zamieszczamy słowa  modlitwy Sióstr Dominikanek o Jej beatyfikację. I my jako Piliczanie oraz mieszkańcy naszej gminy możemy również prosić jej słowami o wyniesienie na ołtarze naszej rodaczki.