• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

Na pilickim cmentarzu na wzgórzu św. Piotra spoczywa znany polski pisarz – Alfred Łaszowski, przyjaciel Zofii Nałkowskiej. Wspomnijmy krótko jego postać.

         21.10.1906 r. ówczesny wikary pilickiej kolegiaty ks. Bolesław Wajzler napisał  na kartce w kratkę (takiej z zeszytu) modlitwę, którą włożył do wieżyczki sygnaturki naszego kościoła – wówczas remontowanej. Przetrwała i została odnaleziona kilka lat temu podczas kolejnego remontu. Oto ona w wersji oryginalnej

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Członkowie Stowarzyszenia Ziemi Pilickiej kolejny rok  z rzędu rozpoczęli porządkowanie starych, opuszczonych grobów na pilickim cmentarzu.

W środowy wieczór (21.10) Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej zorganizowało wycieczkę  do Krakowa na spektakl teatralny „Wszystko o mężczyznach”.

Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej planuje w ostatnią przedświąteczną niedzielę dnia 20 grudnia 2015 r. na płycie pilickiego rynku zorganizować spotkanie wigilijne dla wszystkich mieszkańców gminy połączone z kiermaszem świątecznym.

Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej zaprasza w najbliższą sobotę 24 października o godz. 11.00 do wspólnego porządkowania zapomnianych grobów na pilickim cmentarzu.

By przyszłość optymizmem napawała,

A praca satysfakcję dawała,

By pełne listów  były Wasze torby,

A pensje - większe niż krajowe normy,

By jak najczęściej słońce świeciło,

                                                             A Wam wszystkim dobrze się żyło!

      Życzenia z okazji Dnia Poczty Polskiej  wszystkim pocztowcom z terenu gminy Pilica oraz najstarszemu pracownikowi Poczty (być może nawet w Polsce) – p. Władysławowi Szarawara

             składa  

                                                              Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej

Niech Wam się darzy w polu, sadzie i ogrodzie,

A Wasze rodziny niechaj  żyją w pełnej zgodzie,

By starczało zdrowia, energii i werwy

I spokojne, niezszargane, były nerwy,

By Wasze pieśni długo i pięknie brzmiały,

A Wasze dzieła oczy nasze swym pięknem napawały,

Byście kusiły mężczyzn swym wyglądem i strojem,

W życiu się cieszyły szczęściem i spokojem.

Życzenia, z okazji przypadającego 15października  Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich,  wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Pilica składa 

                                                         Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej 

W słoneczną sobotę – 3. 10. – grupa mieszkańców naszej gminy, parafrazując słowa wiersza J. Tuwima śpiewanego przez Ewę Demarczyk, „wpadła na dzień do Tomaszowa” Mazowieckiego oraz Spały.

           W niedzielę – 20.09. – wystawa fotografii i krótki konkurs historyczny zakończyły konkurs „Historia w kadrze zatrzymana” oraz projekt realizowany przez Stowarzyszenie od czerwca 2015 r.