• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

- Królowa Elżbieta Pilecka była trzecią żoną Jagiełły, a on jej czwartym mężem!;

- potomkami królowej Elżbiety Pileckiej (z Pilczy) było wiele koronowanych głów w krajach europejskich. Jej syn Jan (z małżeństwa z Wincentym Granowskim) miał liczne potomstwo i dzięki temu dużo książęcych, królewskich i możnych rodów europejskich wśród swoich przodków miało i ma Elżbietę Pilecką;

- Elżbieta i Władysław Jagiełło byli przez Kościół traktowani jako rodzeństwo i na ich ślub potrzebna była zgoda papieża. A to dlatego, że matka Elżbiety – Jadwiga – została matką chrzestną króla Jagiełły;

- Kasia Pilecka, której nagrobek wyrzeźbiony przez Jana M. Padovano znajduje się w pilickiej kolegiacie, zmarła w wieku zaledwie 18 miesięcy (w II poł. XVI w.) w czasach, gdy śmierć dziecka nie była tak ważna, jak obecnie;

-  w kolegiacie wisi obraz z XVII w. przedstawiający ucieczkę św. Rodziny do Egiptu na tle tutejszych skałek jurajskich (np. „Okiennik”) i okolicznych zamków oraz są małe organy, które nigdy nie działały, a podanie mówi, że ich dźwięk słyszą tylko ludzie o czystych sercach przechodząc pod nimi;

- w czasie II wojny światowej Piliczanin Henryk Fabjański skonstruował w swoim zakładzie ślusarskim w Pilicy motocykl, który w historii polskich motocykli znany jest jako motorower Fabjański;

- w rozlewiskach dodatkowych źródeł rzeki Pilica w Sławniowie występuje wypławek alpejski – unikatowa, reliktowa forma poglacjalna mikroskopijnego płazińca sprzed milionów lat;

- w Pilicy gościli królowie Polski  – Jan Kazimierz, August III Sas;

- w pałacu w Pilicy przez 1 noc Niemcy więzili 3 młodych ludzi ( dziewczynę i 2 chłopców) z „Parasola”, którzy 11.07.1944r. dokonali zamachu na Koppego –szefa Gestapo w Krakowie;

- wzmiankę o Pilicy możemy znaleźć w „Księgach Jakubowych” O. Tokarczuk- powieści nagrodzonej literackim Noblem oraz w „Potopie” H. Sienkiewicza;

- Droga  Krzyżowa w Pilicy prowadzi w odwrotnym kierunku – zaczyna się  na górze i prowadzi w dół;

- Pilica w przeszłości była miastem wieloreligijnym – oprócz katolików, którzy posiadali 6 kościołów, mieszkali tu liczni Żydzi, którzy mieli swoją bożnicę, wyznawcy religii ewangelickiej, którzy mieli zbór oraz prawosławni, którzy mieli swoją kaplicę;

- w Pilicy odbyło się w 1763 r. ostatnie posiedzenie Sejmu Czterech Ziem – zgromadzenie delegatów żydowskich z całej Polski;

- 30 kwietnia 2019r. odbył się Pierwszy Pilicki Marsz Żywych, w którym udział wzięli Żydzi z Izraela i Australii;

- niezrozumiałe i zaskakujące dla przybywających tu osób jest istnienie niemalże w środku Pilicy osobnej wioski Zarzecze – każdy traktuje ją jak jedną z ulic;

- dla turystów zaskakujące jest, że Pilica była w zaborze rosyjskim. Przybywający tu są pewni, że to była Galicja, czyli zabór austriacki, ze względu na bliskość Krakowa. My byliśmy od 1795r. w zaborze pruskim, a w 1815 r., po Kongresie Wiedeńskim, trafiliśmy do rosyjskiego i pozostaliśmy w nim aż do odzyskania niepodległości;

- W Pilicy miała być stacja pierwszej polskiej linii kolejowej, czyli kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, którą ostatecznie umieszczono w pobliskiej wiosce Zawiercie (dzięki czemu szybko się rozrosła i stała miastem większym od Pilicy);

- Jan Długosz pisał, że pilickie piwo było jednym z najlepszych. Było dostarczane na dwór królewski na Wawel;

- w II poł. XX w. nad pilickim stawem było molo, po którym można było spacerować, a przy nim znajdowała się wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych, którymi można było popływać po stawie. Chodzi o ten zbiornik wodny, w którym dziś wszelka kąpiel jest zabroniona. Obecnie zażywamy kąpieli w zalewie, który powstał w II poł. lat 80-tych XX w.

Takich ciekawych rzeczy w naszej lokalnej historii jest dużo, dużo więcej. Te wymienione to mój własny, krótki, wybór. A przed nami jest również wiele tych jeszcze nieznanych, które jeszcze czekają na odkrycie....

                                                                                             Maria Lepiarczyk