• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

Jan(właściwe imię) Narcyz Turchan urodził się w Biskupicach k/Wieliczki 19.09.1879r.  w wielodzietnej rodzinie tamtejszych rolników. We wrześniu 1899r. wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Składając śluby zakonne przybrał imię Narcyz. Wieczyste śluby zakonne złożył w 1903r. we Lwowie i tam też, w 1906r., przyjął święcenia kapłańskie. Następnie pełnił posługę kapłańską we Lwowie, w Rawie Ruskiej, Wieliczce, Krakowie, Jarosławiu, Stopnicy, Koninie, by w 1924r. trafić do Pilicy (a właściwie do Biskupic(!) koło Pilicy). W naszym kościele klasztornym OO. Franciszkanów był gwardianem (czyli przełożonym)    w latach 1924 – 1930. Zastał klasztor i kościół zniszczony wcześniejszymi działaniami Rosjan, więc zajął się gruntownym remontem zabudowań klasztornych oraz z jego inicjatywy wykonano piękną polichromię kościoła, do dziś widoczną. Z Pilicy trafił do Sądowej Wiszni, Pińczowa, a następnie Włocławka. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Tam też został aresztowany przez Niemców i 30.10. 1941r. przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Jako więzień obozu przeżył wiele cierpienia  i upokorzeń. Chorował na cukrzycę i kiedy prosił o wodę Niemcy wlewali ją  w niego szlauchem... Znosił wszystko cierpliwie i z modlitwą. Schorowany zmarł w obozie w Dachau wkrótce, bo 19 marca 1942r. Rodzina zapłaciła Niemcom i otrzymała od nich urnę z prochami o. Narcyza. Pochowała ją na cmentarzu w rodzinnej miejscowości, czyli w Biskupicach k/Wieliczki. W naszym kościele klasztornym im. Najświętszego Imienia Jezus nie zapomniano o jego osobie -znajduje się tu duży portret o. Narcyza oraz informacja o nim i jego pobycie w tutejszym klasztorze.