• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie na Litwie. W latach 1877 – 1885 uczył się w I Gimnazjum w Wilnie, gdzie zdał maturę. W 1885r. rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. W latach szkolnych i studenckich należał do tajnych organizacji. W Wilnie związał się z organizacją „Narodnaja Wola”, nie wiedząc, że planują oni zamach na cara. Został jednak w niego wmieszany, aresztowany i skazany na 5 –letnie zesłanie na Syberię. Przebywał tam w latach 1887 – 1892 w miejscowościach Irkuck, Kireńsk, Tunka. W 1892r. wrócił do Wilna po odbyciu zesłania. Rok później wstąpił do PPS-u i szybko stał się liderem. W 1894r. zaczął wydawać „Robotnika” – gazetę PPS –owską.  W 1896r. przebywał w Londynie na zjeździe II Międzynarodówki. 22 lutego 1900r. w Łodzi zostaje aresztowany i osadzony w warszawskiej Cytadeli. Postanowił udać obłęd i dzięki temu z X Pawilonu trafił do szpitala w Petersburgu, skąd w 1901r. uciekł. W 1904r. przebywał w Tokio, gdzie toczył rozmowy z Japończykami. Nie zgodzili się oni na utworzenie wojska polskiego u boku armii japońskiej, ale wyrazili zgodę na pomoc w zakupie broni dla Polaków. W czasie trwania rewolucji 1905r. – 1907r. w PPS dochodzi do rozłamu. Piłsudski, który dążył do walki o niepodległość, tworzy odłam PPS – Frakcja Rewolucyjna. 26 września 1908r. bierze udział w słynnym ataku na wagon pocztowy w Bezledach, skąd skradziono 200 tys. rubli. W 1908r. zakłada Związek Walki Czynnej, a w 1910r. Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie i Związek Strzelecki we Lwowie. W momencie wybuchu I wojny światowej tworzy I Kompanię Kadrową, która na szlak bojowy wyrusza już 6.08. 1914r. W sierpniu 1914r. w Królestwie Polskim tworzy tajną Polską Organizację Wojskową. 23 października zostaje ranny w bitwie pod Laskami. Nie była to jedyna walka, w której uczestniczył. Dowodził I Brygadą Legionów. W lipcu 1917r. odmawia złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec, za co zostaje aresztowany i uwięziony w Magdeburgu. Uwolniony – 10 listopada 1918r. przybywa do Warszawy owacyjnie witany przez Polaków. 22.11.1918r. zostaje Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, a 19.03.1919r. – Marszałkiem Polski. W latach 1919 -21 toczy wojnę z Rosją Sowiecką o wschodnią granicę Polski.  W 1923r. wycofuje się z życia politycznego i „zamyka” w swoim dworku w Sulejówku wraz z rodziną. 12 maja 1926r. dokonuję zbrojnego zamachu stanu i wraca do polityki. Zaczyna się w Polsce okres rządów sanacji, czyli Piłsudskiego i jego zwolenników. 9 lat po zamachu majowym, 12maja 1935r. o godz. 20.45 Józef Piłsudski umiera w pałacu belwederskim. Jego pogrzeb stał się manifestacją społeczną. Został pochowany na Wawelu, najpierw w krypcie św. Leonarda, a w 1937r. jego trumnę przeniesiono do specjalnie wybudowanej krypty Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywa po dziś dzień. Piłsudski miał 2 żony i 2 córki Wandę i Jadwigę. Uwielbiał grać w szachy i stawiać pasjanse, lubił długie samotne spacery, mocną i słodką herbatę i utwory J. Słowackiego. Miał ukochane 2 zwierzęta – swoją klacz „Kasztankę” i psa o imieniu „Pies”.  W jego pogrzebie uczestniczyła „córka” Kasztanki – bardzo do niej podobna Mera. Zmarł na nowotwór wątroby, a o jego śmierci też tworzono różne plotki.