• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

Po Mszy św. wyruszyliśmy spod kościoła pod kurhan. Tam, po powitaniu wszystkich przybyłych, przypomniana została legenda związana z powstaniem kurhanu i skutki, jakie dotknęły Pilicę za liczny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Głos zabrał Burmistrz MiG Pilica Artur Janosik, który podkreślił, jak ważna jest idea przemarszu i podziękował Organizatorom za podtrzymywanie lokalnych tradycji. Następnie głos zabrał p. Józef Słaboń – lekarz i pasjonat lokalnej historii, który zwrócił uwagę jak ważne było powstanie styczniowe i jak ważna jest pamięć o nim. Zgromadzeni  oddali hołd „minutą ciszy” Piliczanom poległym w powstaniu. Po niej przy kurhanie kwiaty złożyli - Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, Prezes i członkowie Stowarzyszenia Ziemi Pilickiej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy. W czasie uroczystości wartę przy kurhanie pełniły harcerki z drużyny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy. Dziękujemy wszystkim, którzy udali się  z nami pod kurhan na spacer w zimowej i mroźnej scenerii, aby uczcić pamięć pilickich powstańców. To cieszy, że są chętni, którzy chcą kultywować lokalne tradycje i brać czynny udział w życiu lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się tam znowu.