• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

         Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy była Wiślica – jedna z pierwszych i najstarszych miejscowości w Polsce, jej początki to IX w.  Zobaczyliśmy tam odkopane pozostałości po pierwotnej kolegiacie i po X-wiecznym kościele św. Mikołaja, zachowany fragment misy chrzcielnej z 880r. – kojarzonej z tzw. legendą panońską (czyli fragmentem „Żywotu św. Metodego”) oraz XII –wieczną płytę Orantów – znaną jako płyta wiślicka. Ta płyta z 1175r. to najstarszy tego typu zabytek w Polsce. Zwiedziliśmy XV –wieczny Dom Długosza, który ten polski historyk ufundował dla wikarych wiślickiej kolegiaty oraz XIV –wieczną wiślicką kolegiatę (obecnie bazylikę) z figurką Matki Boskiej Łokietkowej zw. Uśmiechniętą. Następnie udaliśmy się do Młodzaw Małych do Ogrodu na Rozstajach pana T. Kurczyny. Tam właściciel oprowadził nas po swoim pięknie zaprojektowanym i zagospodarowanym ogrodzie pokazując egotyczne i rzadkie rośliny. Spacerując po ogrodzie można było podziwiać jego piękno i niepowtarzalność. Kolejnym punktem naszej wycieczki był kościół OO. Franciszkanów w Pińczowie. Z jego ciekawą historią zapoznał nas jeden z tamtejszych zakonników. Zobaczyliśmy tam zachowany za ołtarzem głównym chór zakonny. Z Pińczowa udaliśmy się do Jędrzejowa, gdzie zwiedziliśmy największy w Polsce i trzeci co do wielkości na świecie zbiór zegarów, czyli Muzeum Zegarów założone przez rodzinę Przypkowskich. Tu można było podziwiać nie tylko wspaniałe stare i różnorodne zegary, ale również świetnie zachowane meble i sprzęty z XIX i pocz. XX w. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie kościoła OO. Cystersów w Jędrzejowie. Oprowadził nas po nim i zapoznał z jego historią oraz dziejami zakonu Cystersów jeden z tamtejszych zakonników. Mogliśmy zobaczyć kaplicę, w której spoczywa bł. Wincenty Kadłubek – biskup i kronikarz, jak również odkryte niedawno pozostałości po wcześniejszym romańskim kościele. Pogoda w miarę dopisała, tylko podczas pobytu w Pińczowie popadało trochę deszczu. Jak widać program był bogaty, czas dobrze wykorzystany, a i wrażeń dużo. W trakcie jazdy autokarem uczestnicy zostali zapoznani z historią Wiślicy, jej zabytkami i legendami wiślickimi – o Walterze i Helgundzie, o ukrywającym się tu królu Łokietku,          o wiślickim księdzu. Usłyszeli również o historii i zabytkach Pińczowa. Po 12 godzinach wszyscy wrócili w dobrych humorach i pełni wrażeń. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wycieczce i skorzystali z naszej oferty. Zapraszamy na kolejne wycieczki i nie tylko.