• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

          W grudniu 1731r. ówczesny król Polski – August II Sas – nadał Pilicy przywilej na organizowanie jarmarku 30.11. w dzień św. Andrzeja. To święty, którego rozsławiły wróżby młodych dziewcząt chcących dowiedzieć się czegoś o swym zamążpójściu. Oznacza to, że w Pilicy „andrzejki” były handlowe.