• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

         13.11.1914r. popołudniu doszło do pierwszej walki pomiędzy wojskami austriackimi i rosyjskimi na polach we wsiach Sławniów, Dobra, Dobra Kolonia, Wierbka. Wtedy też Pilicę zajęły wojska rosyjskie – XIV korpusu gwardii IX Armii Rosyjskiej gen. Leczyckiego. Rosjanie okopali się na linii Podzamcze, Mokrus, Giebło, Kocikowa, Czarny Las w Pilicy, a Austriacy na linii Podzamcze, Ryczów, Ryczówek, Złożeniec. Odtąd Pilica i część gminy stała się terenem działań wojennych. Do 22.11. były to pojedynki artylerii, a od 23.11. Rosjanie rozpoczęli budowę zasieków i sypanie rowów strzeleckich we wsiach Biskupice, Zarzecze, Smoleń, Cisowa, Wierbka, Dobra Kolonia, Dobra, Sławniów. Zaczęły się zacięte walki z atakami na bagnety. 26.11. do Pilicy wszedł oddział piechoty austriackiej z 12 Dywizji  dowodzony przez podpułkownika von Metza i zajął Smoleń. Rosjanie wycofali się na linię Czarny Las i wzgórze św. Piotra w Pilicy, Dobra, Dzwonowice, Sierbowice, Szypowice. Austriacy okopali się na Zarzeczu, Owczarni, Biskupicach, pod Czarnym Lasem oraz w Pilicy przy drodze do Dzwonowic i do Dobrej. Artylerię umieszczono w pilickim pałacu. Nieustanne walki i wymiana ognia trwały do 13 grudnia. Spłonęło wiele domów i zabudowań gospodarczych, a 9.12. od pocisku wybuchł pożar w fabryce papieru w Sławniowie. !5. 12.  Po północy Rosjanie cicho się wycofali. Po zakończeniu walk na  polach Biskupic, Zarzecza i pod Czarnym Lasem leżały zwłoki ponad 4000 żołnierzy z obu walczących armii. Pochowano ich najpierw na targowisku w Pilicy, a w 1918r. jeńcy rosyjscy przenieśli ciała na specjalnie urządzony cmentarz w Biskupicach – Owczarni, gdzie spoczywają do dnia dzisiejszego. Nie znamy ich imion i nazwisk, a mieszkańcy Biskupic zawsze pamiętają o nich 1 listopada.