• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

      Początek „potopu szwedzkiego” dla Pilicy okazał się tragiczny. Wojska szwedzkie spaliły i zniszczyły Pilicę, a przez cały pobyt Szwedzi siali w Pilicy spustoszenie. Wywieźli również księgozbiór i inne dobra z naszego pałacu. Straty te okazały się bezpowrotne. Odbudowa Pilicy po „potopie” okazała się długa, powolna i trudna.