• Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Panorama ziemi pilickiej

  • Wzgórze św. Piotra

By przyszłość optymizmem napawała,

A praca satysfakcję dawała,

By pełne listów  były Wasze torby,

A pensje - większe niż krajowe normy,

By jak najczęściej słońce świeciło,

                                                             A Wam wszystkim dobrze się żyło!

      Życzenia z okazji Dnia Poczty Polskiej  wszystkim pocztowcom z terenu gminy Pilica oraz najstarszemu pracownikowi Poczty (być może nawet w Polsce) – p. Władysławowi Szarawara

             składa  

                                                              Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej